Tillbaka ett steg
Företaget Flygfoto Flygfilmning Ortofoto Kontakt Bildspel

Bergslagsbild AB  Vinbärsvägen 13  691 47 Karlskoga

Telefon: 070-6544281


    

Se hela bakgrunden


Varje ortofotografering är unik, och offereras på begäran. Arbetssättet är mycket kostnadseffektivt.

Vi sänder gärna en pdf som berättar lite om arbets- och tillvägagångsätt.


Har du frågor och funderingar, kontakta oss så berättar vi mer om vårt upplägg.

Vi har erfarenheten och kunnandet.


Kontakta oss för mer information.Vi har  kompletterat vår produkt-portfölj med ortofotografering från ett litet obemannat flygplan (UAS), där flygrutten programmeras in.
 
Önskad yta fotograferas med en stor mängd foton, georefererade och ortorektifierade, som sedan länkas samman till en bildmosaik.  Upplösningen är generellt avsevärt högre än ett traditionellt ortofoto, ända ner till 2 cm/pixel.  
Underlaget ger möjlighet till skapande av skalenliga 3D modeller.
 
Arbetssättet med UAS lämpar sig mycket bra för att dokumentera förändringar, t.ex. grus- och bergtäkt, skador på skog efter brand, storm, insektsangrepp etc. Insamlat material bildbehandlas och analyseras.
Ortofotografering och volymberäkning med UAS